Aktualności

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż została wydana monografia będąca podsumowaniem XVII Dorocznej Konferencji SEAP nt. W służbie dobra wspólnego – ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej, pod. red. naukową prof. UŁ dr hab. Barbary Jaworskiej – Dębskiej i prof. UG dr hab. Anny Dobaczewskiej.

W służbie dobra wspólnego - ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej

 

STOWARZYSZENIE EDUKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

oraz

UNIVERZITA KOMENSKEHO, PRAVNICKA FAKULTA, BRATISLAVA

 mają zaszczyt zaprosić na

XVIII Doroczną Międzynarodową Konferencję Naukową

Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej

Administracja publiczna a gospodarka

Bratysława

28-31 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat programu, zgłoszeń oraz spraw organizacyjnych znajdują się poniżej.

Zapraszamy do udziału w konferencji

Zaproszenie na konferencję

Karta zgłoszeniowa

Informacja o hotelach