Disputatio

 

SEAP objął swoim patronatem „Przegląd Naukowy Disputatio” . Jest to czasopismo naukowe o wyspecjalizowanym profilu. Publikowane na jego łamach opracowania dotyczą prawa administracyjnego, nauki administracji, zarządzania sprawami publicznymi pozostającymi we właściwości organów państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Jest to czasopismo interdyscyplinarne, odnoszące się do wskazanych tematów z perspektywy prawa, administracji, politologii, socjologii i innych dziedzin naukowych. Jedynie podejście interdyscyplinarne daje rezultat w postaci kompleksowej rekonstrukcji rzeczywistości. Jest to czasopismo krajowe, ale otwarte na dyskurs międzynarodowy. Z związku z czym przyjmowane są opracowania zarówno w języku polskim, jak i języku angielskim.

Redakcja postanowiła odejść od tradycyjnego, statycznego układu treści w kolejnych tomach periodyku. Wychodząc z założenia, że źródłem odpowiednich praktyk administracyjnych jest właściwa idea i regulacja prawna będąca jej urzeczywistnieniem, w ramach każdego tomu publikowane będą: artykuły, przeglądy orzecznictwa, glosy, przeglądy literatury, recenzje, raporty, ekspertyzy, opisy dobrych praktyk, wzory dokumentów, wywiady.

„Przegląd Naukowy Disputatio” – mocą decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – został wpisany na Listę czasopism punktowanych. Publikacja opracowania na łamach czasopisma daje 5 punktów.

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z redaktorem naczelnym  prof. UG dr. hab. Andrzejem Powałowskim anpo@prawo.ug.edu.pl lub seap@seap.org.pl

Redakcja prowadzi system ciągłego naboru tekstów do publikacji.


Skład Redakcji:

– Andrzej Powałowski– redaktor naczelny;
– Hanna Wolska – sekretarz redakcji;
– Magdalena Jaś – Nowopolska – członek redakcji.

Skład Rady Naukowej:

– prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean (Uniwersytet Gdański);
– prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki (Uniwersytet Śląski);
– prof. Richard Warner (Chicago-Kent College of Law);
– prof. nadzw. dr hab. Tomasz Bąkowski (Uniwersytet Gdański);
– prof. nadzw. dr hab. Mariusz Bogusz (Uniwersytet Gdański);
– prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie);

– prof. nadzw. dr hab. Anna Dobaczewska ( Uniwersytet Gdański);
– prof. nadzw. dr hab. Oktawian Nawrot (Uniwersytet Gdański);
– prof. nadzw. dr hab. Jerzy Supernat (Uniwersytet Wrocławski);
– prof. nadzw. dr hab. Piotr Uziębło (Uniwersytet Gdański);
– prof. nadzw. dr hab. Radosław Giętkowski (Uniwersytet Gdański);
– dr Michał Miłosz (Uniwersytet Gdański);
– dr Maciej Nyka (Uniwersytet Gdański);
– dr Dominika Tykwińska-Rutkowska (Uniwersytet Gdański);
– prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Wierczyński (Uniwersytet Gdański);
– prof. nadzw. dr hab. Marcin Wiszowaty (Uniwersytet Gdański).


Poniżej prezentujemy dotychczasowe tomy – „Przegląd Naukowy Disputatio”

Tom XXI

Tom XX  Disputatio nr XX

Tom XIX Disputatio nr XIX

Tom XVII 
disputatio_17


Tom XVI

disputatio_16


Tom XV

disputatio_15