Wydawnictwa pokonferencyjne

 

 

Tytuł: Administracja publiczna a gospodarka

Redakcja naukowa: prof. UŁ dr hab. Barbara Jaworska – Dębska, prof. UG dr hab. Anna Dobaczewska

Miejsce i data wydania: Warszawa 2018

Opis: Zbiór obejmuje referaty przygotowane na XVIII Konferencję Naukową SEAP, która miała miejsce w maju 2017 r. w Bratysławie

 

W służbie dobra wspólnego - ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej

Tytuł: W służbie dobra wspólnego – ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej

Redakcja naukowa: prof. UŁ dr hab. Barbara Jaworska – Dębska, prof. UG dr hab. Anna Dobaczewska

Miejsce i data wydania: Warszawa 2016

Opis: Zbiór obejmuje referaty przygotowane na XVII Konferencję Naukową SEAP

 

 

 

 

 

 

 

prawne_problemy_samorzadu_terytorialnego_2016Tytuł: Prawne problemy samorządu terytorialnego

Redakcja naukowa: Barbara Jaworska-Dębska, Rafał Budzisz

Miejsce i data wydania: Warszawa 2016

Opis: Podstawą niniejszej publikacji jest dorobek naukowy XVI Dorocznej Konferencji SEAP

 

 

 

 

 

 

organizacjaTytuł: Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzonych jej zadań

Redakcja naukowa: Tomasz Bąkowski

Miejsce i data wydania: Warszawa 2015

Opis: Zbiór obejmuje referaty przygotowane na XV Konferencję Naukową SEAP

 

 

 

 

 

 

 

internacjonalizacjaTytuł: Internacjonalizacja administracji publicznej

Redakcja naukowa: Zbigniew Czarnik, Jerzy Posłuszny, Ludwik Żukowski

Miejsce i data wydania: Warszawa 2015

Opis: Zbiór obejmuje referaty przygotowane na XIV Konferencję Naukową SEAP