XVI Konferencja SEAP

 

W imieniu Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, Zakładu Prawa Samorządu Terytorialnego oraz Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej informujemy, że w Łodzi w dniach 21-23 czerwca 2015 odbyła się konferencja naukowa poświęcona „Prawnym problemom samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania.

Program konferencji 2015