XVIII Konferencja SEAP

 

STOWARZYSZENIE EDUKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

oraz

UNIVERZITA KOMENSKEHO, PRAVNICKA FAKULTA, BRATISLAVA

 mają zaszczyt zaprosić na

XVIII Doroczną Międzynarodową Konferencję Naukową

Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej

Administracja publiczna a gospodarka

Bratysława

28-31 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat programu, zgłoszeń oraz spraw organizacyjnych znajdują się poniżej.

Zapraszamy do udziału w konferencji

Zaproszenie na konferencję

Karta zgłoszeniowa

Informacja o hotelach