Władze

 

Zarząd: prof. UŁ dr hab. Barbara Jaworska – Dębska – prezes Zarządu; prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski – Wiceprezes Zarządu; prof. UTH dr hab. Helena Kisilowska – Członek zarządu; dr Michał Miłosz – Członek zarządu; dr Rafał Godlewski- Członek zarządu

Komisja Rewizyjna: dr Dominik Sypniewski – Przewodniczący; dr Ewelina Żelasko-Makowska- Wiceprzewodniczący; mgr Paweł Żukowski- sekretarz

Rada Programowa prof. dr hab. Stanisław Pieprzny; prof. dr hab. Elżbieta Ura; dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR; dr hab. Dorota Dąbek; dr Monika Zakrzewska