SEAP.ORG.PL

Apel Władz Stowarzyszenia

Łódź, dnia 25 lutego 2022 r.

 

Szanowni Państwo,

Głęboko poruszeni wczorajszym, bezprecedensowym i nieusprawiedliwionym atakiem Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę wyrażamy swój głęboki sprzeciw wobec użycia siły militarnej i naruszenia tym działaniem wszelkich zasad obowiązujących w cywilizowanym świecie.

Jednocześnie kierujemy słowa wsparcia i solidarności do obywateli Ukrainy, zarówno zmagających się z żywiołem wojny na ukraińskiej ziemi, jak i przebywających w Polsce, którzy w swojej ojczyźnie pozostawili rodziny i przyjaciół. Nasze myśli kierujemy szczególnie ku przedstawicielom środowisk akademickich w całej Ukrainie, z którymi przez ostatnie lata prowadziliśmy wspólną działalność naukową. Nie jesteście sami!

Zwracamy się z apelem do członków naszego Stowarzyszenia o okazywanie wszelkiego możliwego wsparcia wszystkim potrzebującym pomocy w związku z zaistniałą sytuacją. Proponujemy stworzenie listy ekspertów, którzy mogliby wesprzeć działające na rzecz uchodźców organizacje pozarządowe w załatwianiu bardziej zawiłych formalności oraz spraw urzędowych i prawnych w trakcie pobytu na terenie naszego kraju. Prosimy o przekazywanie akcesu wpisania na taką listę. Dalsze informacje dotyczące naszej działalności wspierającej obywateli Ukrainy znajdować się będą na stronie naszego Stowarzyszenia.

 

Zarząd

Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej

 

Oświadczenie SIPE

Komitet Wykonawczy Societas Iuris Publici Europaei jest wstrząśnięty działaniami i decyzjami Prezydenta Federacji Rosyjskiej, Władimira Putina, oraz cynicznym lekceważeniem zasad i reguł europejskiego prawa publicznego, określonych w szczególności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, której Rosja jest stroną, w tym zwłaszcza poszanowania wolności i praworządności (Preambuła) oraz prawa do życia (art. 2). SIPE wyraża swoje poparcie dla Narodu ukraińskiego i solidarność ze wszystkimi członkami naszego środowiska naukowego, zwłaszcza z tymi, którzy mieszkają w krajach graniczących z Rosją i Białorusią, przede wszystkim z Prezydentem Republiki Łotewskiej Egilsem Levitsem, byłym sędzią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a następnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, członkiem naszego Komitetu Wykonawczego od 2011 r.

Der Vorstand der Societas Iuris Publici Europaei erklärt sich entsetzt über die Handlungen und Entscheidungen des Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, und über die zynische Missachtung der Grundsätze und Regeln des europäischen öffentlichen Rechts, wie sie insbesondere in der Europäischen Menschenrechtskonvention, deren Vertragspartei Russland ist, festgelegt sind, darunter vor allem die Achtung der Freiheit und der Rechts­staatlichkeit (Präambel) und das Recht auf Leben (Artikel 2). Er bringt seine Unterstützung für das ukrainische Volk und seine Solidarität mit allen Mitgliedern unserer wissenschaftlichen Gemeinschaft zum Ausdruck, insbesondere mit denen, die in den an Russland und Belarus angrenzenden Ländern ansässig sind, allen voran der Präsident der Republik Lettland Egils Levits, ehemaliger Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und später am Gerichtshof der Europäischen Union und seit 2011 Mitglied unseres Vorstands.
 The Executive Committee of Societas Iuris Publici Europaei declares to be horrified by the actions and decisions of Wladimir Putin, President of the Russian Federation, and by the cynical disregard shown by this behaviour for the principles and rules of European public law as laid down in particular in the European Convention on Human Rights, to which Russia is a party, first and foremost respect for freedom and the rule of law (Preamble) and the right to life (Article 2). It expresses its support for the Ukrainian people and its solidarity with all members of our scientific community, in particular those established in the countries bordering Russia and Belarus, starting with the President of the Republic of Latvia Egils Levits, former judge at the European Court of Human Rights and then at the Court of Justice of the European Union and member of our Executive Committee since 2011.
 Le Comité exécutif de la Societas Iuris Publici Europaei se déclare horrifié par les actes et décisions de Wladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie et par le mépris cynique dont témoigne ce comportement pour les principes et règles du droit public européen tels que fixés en particulier dans la Convention européenne des droits de l’Homme à laquelle la Russie est partie, au premier rang desquels le  respect de la liberté et de la prééminence du droit (Préambule) et le droit à la vie (Article 2) . Il exprime son soutien au peuple Ukrainien et sa solidarité avec tous les membres de notre communauté scientifique, en particulier ceux qui sont établis dans les pays frontaliers de la Russie et de la Biélorussie, à commencer par le Président de la République de Lettonie Egils Levits, ancien juge à la Cour européenne des droits de l’Homme puis à la Cour de justice de l’Union européenne et membre de notre Comité exécutif depuis 2011.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close