SEAP.ORG.PL

Rada Programowa

dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie) – Przewodniczący Rady Naukowej 

Absolwent UWM w Olsztynie. Odbył staż naukowy na UJ oraz studia podyplomowe na UŁ. Doktorat i habilitacja z zakresu prawa administracyjnego na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 1999 r. asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego UWM, w 2006 r. – adiunkt, a w 2015 r. – profesor UWM.  Od 2014 r. kierownik Katedry, od 2018 r. kierownik studiów doktoranckich, a od 2019 r. Dziekan i Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny nauki prawne. Promotor doktoratów, recenzent rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Recenzent NCBiR. Kierował grantami KBN i MNiSW. Członek Zespołu odwoławczego MNiSW. Autor ekspertyz i opinii. Promotor magistrów prawa, administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Autor 200 prac naukowych. Redaktor naczelny Studiów Prawnoustrojowych oraz członek rad naukowych i kolegiów redakcyjnych czasopism krajowych i międzynarodowych.

dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH (Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu) – Sekretarz Rady Programowej 

Absolwenta Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL, profesor UTH Rad., Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu, radca prawny. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa administracyjnego, szczególnie z zakresu samorządów zawodowych zawodu zaufania publicznego, prawa budowlanego i uprawnień budowlanych, a także z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Autorka i współautorka publikacji naukowych i artykułów, m.in. monografii: Uprawnienia budowlane w latach 1928-2011 wynikające z Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych – akty prawne, wzory decyzji, przykładowe interpretacje, Warszawa 2011, Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa jako samorząd zawodu zaufania publicznego, Lublin 2013 oraz Ustawa o wyrobach budowlanych. Komentarz, Warszawa 2017.

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, zatrudniona w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji UG. Autorka licznych publikacji, w szczególności z zakresu prawa przedsiębiorców i prawa ochrony konkurencji oraz konsumentów. Szczególną uwagę poświęca w swej pracy badawczej zagadnieniom pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół administracyjno-prawnych instrumentów regulowania rynku. Uczestniczyła aktywnie w wielu konferencjach naukowych z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego ( w tym konferencjach organizowanych przez SEAP). Na macierzystej uczelni od 15 lat kieruje studiami podyplomowymi z zakresu prawa podatkowego.

ks. dr hab. Sławomir Fundowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)

dr hab. Barbara Jaworska-Dębska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

W SEAP od początku, od 1999. Członek-założyciel, na przestrzeni lat pełniła różne funkcje: członek a następnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przez 2 kadencje, od 2014 r. do 2020 r., przez 2 kadencje Prezes Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, od 2020 r. członek Rady Programowej SEAP. Pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, były wieloletni kierownik Zakładu Prawa Samorządu Terytorialnego na tym Wydziale. Autorka ponad 270 pozycji naukowych (książek, w tym książek pisanych we współautorstwie, licznych rozdziałów w monografiach wieloautorskich, artykułów, glos, recenzji z zakresu prawa administracyjnego materialnego i ustrojowego, w tym z zakresu prawa samorządu terytorialnego. Redaktor naukowy wielu monografii wieloautorskich. Autorka  haseł w Wielkiej Encyklopedii Prawa,  Białystok-Warszawa 2000 oraz haseł w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I Ustrój Difin, Warszawa 2010, w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II Zadania i kompetencje, Difin Warszawa 2011, współredaktorka 2 ostatnich encyklopedii,  współautorka  komentarza: P. Chmielnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, s. 127-138, LexisNexis Warszawa 2013. Dorobek obejmuje też współautorstwo podręczników akademickich: m.in. M. Stahl (red.), Zasady organizacji i działania terenowej administracji publicznej. Wstęp do prawa administracyjnego, Warszawa 1991; Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Kasiński, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl: Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wolters Kluwer Warszawa 2019 (ostatnie 7 wydanie); Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl,  (red.) Prawo administracyjne materialne, Wolters Kluwer business Warszawa 2020 (ostatnie 3 wydanie).Obszar badań naukowych obejmuje szeroko rozumiane prawo administracyjne: prawo samorządu terytorialnego, współdziałanie w samorządzie terytorialnym, partycypację społeczną w samorządzie terytorialnym, prawo miejscowe, jednostki pomocnicze, administracyjnoprawną regulację uzależnień, kontrolę administracji.

dr hab. Helena Kisilowska, prof. UTH (Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu)

Profesor na Wydziale Prawa i Administracji UTH w Radomiu. Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego. Autor, redaktor naukowy i współautor 180 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych  w tym: Gospodarka i obrót nieruchomościami, Wolters Kluwer 2018, Ustawa o wyrobach budowlanych, Komentarz, Wolters Kluwer 2017, Prawo mieszkaniowe, Delfin, 2015, Prawo budowlane, LexisNexis 2012, Prawo budowlane Komentarz, LexisNexis 2010, Nieruchomości Zagadnienie prawne, 6 wydań, LexisNexis 2005-2011, Business and Informatics – Current Trends, Sydney 2004. Recenzent w postępowaniach doktorskich i habilitacyjnych. Promotor ponad 400 prac magisterskich i licencjackich oraz 7 obronionych prac doktorskich. W latach 2014-2020 członek Zarządu SEAP.

prof. dr hab. Irena Lipowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Osnabrück, laureatka nagrody: Europy Środkowej IDM w Wiedniu; nagrody Europejskiej Uniwersytetu Viadrina oraz nagrody im. świętej Jadwigi Uniwersytetu Wrocławskiego. Otrzymała również odznaczenie honorowe Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2010- 2015 Rzecznik Praw Obywatelskich, w latach 1991 -2000 poseł na Sejm, m.in. przewodnicząca komisji Samorządu Terytorialnego, członek komisji konstytucyjnej. W latach 2000-2004 ambasador RP w Republice Austrii. Członek zarządu Societas Iuris Publici Europaei, przewodnicząca komisji programowej Stacji PAN w Wiedniu. W latach 2016-2018 Członek Rady Uniwersytetu ONZ. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych, w tym w szczególności: „Pojęcie sfery wewnętrznej administracji państwowej”, „Samorząd terytorialny XXI wieku” Warszawa 2019, a także licznych artykułów naukowych m.in.: „Dobro wspólne” RPEiS 2017 nr 2017; „Sytuacja prawna człowieka wobec administracji publicznej w poglądach Franciszka Longchamps de Berrier” Państwo i Prawo 2019 nr 5. Punkty ciężkości pracy naukowej dotyczą teorii prawa administracyjnego, innowacji w administracji publicznej, samorządu terytorialnego.

dr hab. Danuta Kurzyna-Chmiel, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Ambroży Mituś, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr hab. Joanna Wyporska-Frankiewicz (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Marta Woźniak, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close