Aktualności

 

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA EDUKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Działając w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się

 

w dniu 21 maja 2019 r. o godz. 18.15

w Hotelu Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach

 1. Promenada Gwiazd 1, 72-500 Międzyzdroje

 

 

Zgodnie z §24.2 Statutu Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej w Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W przypadku gdyby w tym czasie nie zgromadziła się odpowiednia ilość członków Walne Zebranie Członków SEAP zwołuje się na dzień 21 maja 2019 r., godz. 18.30 w wyżej wskazanym miejscu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)
 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza posiedzenia i członków Komisji Skrutacyjnej
 3. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Walnego Zebrania
 4. Wnioski co do zmian porządku obrad, w tym objęcia nim nowych punktów
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2018 r.
 6. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2018 r.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za 2018r i udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania jego obowiązków.
 9. Sprawy różne – wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie posiedzenia

 

W imieniu Zarządu SEAP

Dyrektor Generalny Biura Zarządu SEAP

Prof. UG dr hab. Anna Dobaczewska

 

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy informacje o  XX Konferencji Naukowej  SEAP, która odbędzie się w dniach 20-22 maja 2019 r. w Międzyzdrojach. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z nimi.

 

STOWARZYSZENIE EDUKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

oraz

KATERDA PRAWA I POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

mają zaszczyt zaprosić na XX Doroczną Konferencję Naukową Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej nt

Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej

Międzyzdroje, 20-22 maja 2019 r.

 Termin zgłoszeń upływa 15 lutego 2019 r.

Zgłoszenie SEAP

Zaproszenie SEAP 2019

 

Gdańsk, grudzień 2018

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż została wydana monografia będąca podsumowaniem XVII Dorocznej Konferencji SEAP nt. W służbie dobra wspólnego – ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej, pod. red. naukową prof. UŁ dr hab. Barbary Jaworskiej – Dębskiej i prof. UG dr hab. Anny Dobaczewskiej.

W służbie dobra wspólnego - ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej