SEAP.ORG.PL

Zarząd

Prezes Zarządu

dr Rafał Budzisz

Uniwersytet Łódzki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Prawo, doktor nauk prawnych po obronie pracy doktorskiej: Doskonalenie modelu organu wykonawczego gminy w prawie polskim, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Pełnomocnik Dziekana WPiA UŁ ds. współpracy z otoczeniem. Członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, a od 2020 r. Prezes Zarządu SEAP. Ekspert Komitetu Regionów UE; wieloletni wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Specjalizuje się min. in. w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, ochrony zdrowia i podmiotów leczniczych oraz zagadnień materialnego prawa administracyjnego. Autor, współautor i redaktor wielu publikacji poświęconych problematyce samorządowej (m.in. Komentarza do ustawy o samorządzie gminnym, współautor i sekretarz redakcji Encyklopedii Samorządu Terytorialnego) oraz prawa ochrony zdrowia (m.in. współautor Systemu prawa medycznego). Koordynator modułów doradztwa i szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w ramach projektu EU „Dobre prawo – sprawne rządzenie” realizowanego przez UŁ i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. ORCID 0000-0002-0836-3899

Wiceprezes Zarządu

dr hab. Agata Barczewska-Dziobek, prof. UR

Uniwersytet Rzeszowski

Zatrudniona w Zakładzie Nauki Administracji Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie pełni funkcję kierownika. Autorka opracowań z zakresu nauk administracyjnych: prawa administracyjnego i nauki administracji. Swoje zainteresowania koncentruje wokół rozlicznych problemów administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego, w Polsce wobec wyzwań związanych z przeobrażeniami prawa, europeizacją oraz przenikaniem do prawa i administracji czynników kształtujących relacje administracji z organizacjami pozarządowymi. Aktualny zakres jej badań odnosi się do kwestii szeroko ujmowanego partnerstwa publiczno-społecznego.   

Członkowie Zarządu

dr hab. Jacek Jaworski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelniany, Prodziekan na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, radca prawny prowadzący kancelarię JJ-Lex, członek komisji doskonalenia zawodowego przy OIRP w Warszawie, współautor komentarzy do Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami (C.H.Beck) oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (LexisNexis).

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG

Uniwersytet Gdański

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
Profesor uczelni, zatrudniona w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Gdańskim, a także sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Specjalizuje się w problematyce prawa ochrony środowiska, administracyjnych aspektach procesu inwestycyjnego oraz w prawie procesowym. Autorka kilkunastu publikacji z tego obszaru prawnego.

dr Paweł Śwital

(Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu)

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, gdzie pełni również funkcję prodziekana. Zajmuje się naukowo prawem administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządu terytorialnego, instytucji partycypacji społecznej, problematyką dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz informatyzacją administracji publicznej. Autor kilkudziesięciu publikacji z tego obszaru. 

Dyrektor Biura SEAP

dr Paulina Łazutka-Gawęda

Doktor nauk prawnych, magister filologii germańskiej, stypendystka Uniwersytetu Wilhelma w Münster (Niemcy), członek SEAP, wykładowca akademicki Akademii Piotrkowskiej oraz lektor języka niemieckiego (w tym języka niemieckiego prawniczego), trener na szkoleniach dla administracji publicznej, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, autorka ekspertyz i raportów dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Europejskiego Komitetu ds. Demokracji i Zarządzania (CDDG), autorka publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego, w tym prawa porównawczego. ORCID 0000-0003-0600-085.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close