Kontakt

 

Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej
ul. J.Bażyńskiego 6,
80 – 309 Gdańsk,
e-mail: seap@seap.org.pl

KRS: 0000085111
REGON: 050841203

rachunek bankowy: BANK PEKAO S.A. 72 1240 1154 1111 0000 2149 1698