SEAP.ORG.PL

XXII Doroczna Konferencja Naukowa SEAP pt. Administracja wobec współczesnych zagrożeń, Serock 14-16 czerwca 2023 r. – już za Nami…

W dniach 14-16 czerwca w Serocku, odbyła się zorganizowana wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie XXII Doroczna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej pt. Administracja Wobec Współczesnych Zagrożeń. Patronat honorowy nad konferencją objął Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Burmistrz Serocka Pan Artur Borkowski.

Na uroczystym otwarciu konferencji gości przywitał Prezes SEAP dr Rafał Budzisz, w imieniu JM Rektora UKSW, profesora Ryszarda Czekalskiego – konferencję otworzył Prorektor UKSW profesor Marek Stokłosa, następnie głos zabrali Dziekan WPiA, prof. ucz. dr hab. Bogumił Szmulik, któremu towarzyszył Prodziekan WPiA UKSW, dr hab. prof. ucz. Jacek Jaworski, a w imieniu Burmistrza Serocka, Pana Artura Borkowskiego, jako gospodarza Gminy, w której obyła się konferencja, głos zabrał Zastępca Burmistrza Serocka, Pan Marek Bąbolski.

XXII Doroczna konferencja naukowa odbywała się w cieniu wielu dramatycznych wydarzeń, wobec których jako naukowcy i praktycy, nie powinniśmy i nie możemy przejść obojętnie. Działania wojenne u progu granic Rzeczpospolitej Polskiej, kryzys humanitarny, energetyczny i powiązane z nim dotkliwe problemy finansowe sektora publicznego i prywatnego, klęski środowiskowe o dużym znaczeniu ekologicznym oraz w dalszym ciągu widoczne skutki pandemii COVID-19 stanowią zagrożenia, skłaniające administrację publiczną do podejmowania środków przeciwdziałających oraz zapewniających szeroko rozumiane bezpieczeństwo obywateli, ich wspólnot oraz państwa. Środki te, o charakterze administracyjnoprawnym, nie zawsze muszą mieć charakter adekwatny i proporcjonalny, a przy dużej dynamice zmian może dojść do sytuacji ich dezaktualizacji, w rozumieniu utraty obiektywnej potrzeby jak stała u podstaw ich wprowadzenia.

Celem konferencji była identyfikacja zagrożeń oraz ustalenie ich źródeł i specyfiki, co umożliwiło podjęcie dyskusji nad koniecznymi działaniami zapobiegającymi lub niwelującymi ich negatywne skutki społeczne, gospodarczo-ekonomiczne czy ekologiczne, zarówno na poziomie lokalnym, jak i centralnym. Aktywność administracji publicznej w sferze przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom to jedno z podstawowych jej zadań.

W konferencji wzięło udział blisko 100 naukowców, afiliowanych przez takie ośrodki jak: Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Olsztyński, Uniwersytet Rzeszowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Gdański, Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu,  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet J.D. w Częstochowie, Akademię Piotrkowską, Uczelnię Łazarskiego, Polską Akademię Nauk oraz nasz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Oprócz sesji plenarnej, w ciągu dwóch dni konferencyjnych przeprowadzono siedem paneli dyskusyjnych dotyczących szeregu zagadnień związanych z administracją, w tym dotyczących: szkolnictwa wyższego, zdrowia publicznego, czy zagadnień procesowych.

Artykułu pokonferencyjne ukażą się w najbliższych numerach Zeszytów Prawniczych UKSW.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków SEAP, które odbyło się w dniu 14 czerwca dokonano wyboru Władz Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Programowej.

Do Władz Stowarzyszenia wybrani zostali ponownie: dr hab. prof. ucz. Agata Barczewska Dziobek, dr Rafał Budzisz, dr hab. prof. ucz. Jacek Jaworski, dr hab. prof. ucz. Diana Trzcińska oraz dr Paweł Śwital.

Do składu Komisji Rewizyjnej powołani zostali: dr hab. prof. ucz. Aneta Kaźmierska-Patrzyczna; dr Karolina Rokicka-Murszewska oraz dr Piotr Kobylski.

Do Rady Programowej powołani zostali: prof. dr hab. Irena Lipowicz, dr hab. prof. ucz. Anna Dobaczewska, dr hab. prof. ucz. Jarosław Dobkowski, ks. dr hab. prof. ucz. Sławomir Fundowicz; dr hab. prof. ucz. Barbara Jaworska-Dębska; dr hab. prof. ucz. Danuta Kurzyna-Chmiel, dr hab. prof. ucz. Helena Kisilowska, dr hab. prof. ucz. Ambroży Mituś, dr hab. prof. ucz. Joanna Smarż, dr hab. prof. ucz. Marta Woźniak, dr hab. prof. ucz. Joanna Wyporska-Frankiewicz.

FOTORELACJA Z WYDARZENIA: KLIKNIJ I OBEJRZYJ ZDJĘCIA

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close