SEAP.ORG.PL

XXIII Doroczna Konferencja Naukowa SEAP

W dniach 4-6 czerwca w Pałacu Domaniowskim w miejscowości Konary odbyła się XXIII Doroczna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej pt. Człowiek – wspólnota – społeczeństwo w centrum działania administracji publicznej. W tym roku współorganizatorem wydarzenia był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Pierwszego dnia konferencji uczestnicy przybyli do ośrodka, w którym odbyło się Walne Zebranie SEAP, podczas którego omówiono bieżące sprawy Stowarzyszenia, a po nim  kolacja grillowa na dobry początek konferencji.

W dniu 5 czerwca br. nastąpiło uroczyste otwarcie konferencji, którego dokonali: Prezes Zarządu SEAP dr Rafał Budzisz, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – dr hab. prof. ucz. Joanna Smarż, Wicewojewoda Mazowiecki Pan mgr Patryk Fajdek oraz Prorektor ds. dydaktycznych
i studenckich dr hab. prof. ucz. Elżbieta Sałata.

dr Rafał Budzisz – Prezes Zarządu SEAP przywitał zebranych uczestników i podziękował za liczne zgłoszenia. Następnie gości przywitała Dziekan WPiA zauważając, że tegoroczna konferencja cieszyła się wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Z zaproszenia skorzystało bowiem 95 osób – wybitnych przedstawicieli nauki z 29 ośrodków naukowych w Polsce oraz praktyków wykonujących zawody prawnicze adwokata  i sędziego. Pani Dziekan wyraziła również nadzieję, że pokłosiem referatów wygłoszonych podczas konferencji będą liczne publikacje naukowe.

Z kolei Wicewojewoda Mazowiecki zabierając głos podkreślił, że docenia starania w organizacji konferencji, której temat jest niezwykle istotny dla współczesnej administracji publicznej. Wskazał także, że wierzy, że wydarzenie to jest ważne ponieważ stwarza platformę do wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin.

Prorektor dr hab. prof. ucz. Elżbieta Sałata powitała uczestników w imieniu JM Rektora prof. dr hab. Sławomira Bukowskiego, wskazując na ważność podjętej tematyki, jej istotnego wpływu na rozwój nauk prawnych oraz nauk o polityce i administracji. Odniosła się do kwestii prowadzonych badań. Podkreślała też ważność konferencji dla radomskiego środowiska naukowego.

Jak zauważyli organizatorzy tegorocznej konferencji, administracja publiczna jest złożonym zjawiskiem społecznym i kulturowym. Jej koncepcja uwarunkowana jest określonymi założeniami filozoficznymi, zwłaszcza antropologicznymi i aksjologicznymi. Człowiek wpisuje się w określoną koncepcję społeczeństwa i ładu społecznego, w tym także określoną koncepcję władzy, której ważnym narzędziem jest administracja. Podmiotem jej działalności jest natomiast człowiek (obywatel), jego wspólnoty i społeczeństwo jako całość. Wśród teoretyków prawa administracyjnego istotne znaczenie ma zagadnienie wzorca i zasad wyznaczających standardy funkcjonowania administracji publicznej, ale także fundamentalny problem, co stanowi jej najważniejszą rację? Realizacji jakich zadań ma ona służyć? Jako wyjściowe założenie tegorocznego naukowego spotkania przyjęto, że celem administracji publicznej w każdym czasie jest przede wszystkim realizowanie dobra wspólnego i troska o to, by było ono rzeczywiście wspólne, zaś najważniejszym wyznacznikiem jej działania jest dobro człowieka. Problemy pojawiają się jednak wtedy, gdy dochodzi do kolizji wartości i sprzeczności interesów jednostki, wspólnoty i społeczeństwa na różnych płaszczyznach
i w różnych aspektach.

W tej części nastąpiło również wręczenie odznak honorowego członkostwa dla prof. dr hab. Elżbiety Ury z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz prof. dr hab. Stanisława Wrzoska
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Uroczystego wręczenia odznak dokonali Prezes SEAP dr Rafał Budzisz oraz Wiceprezes Zarządu dr hab. prof. ucz. Agata Barczewska-Dziobek.

W pierwszym dniu obrad odbyła się sesja plenarna, której Przewodniczyła prof. dr hab. Elżbieta Ura (UR). W sesji tej wystąpiło 5 prelegentów przedstawiających referaty wprowadzające ks. dr hab. prof. ucz. Sławomir Fundowicz (URad.), Antropologiczne podstawy decentralizacji administracji publicznej, dr hab. prof. ucz. Grzegorz Krawiec (UKEN), Kilka uwag o człowieku w prawie administracyjnym, dr hab. prof. ucz. Marta Woźniak (UO), Człowiek jako podmiot ochrony krajobrazu, ks. dr hab. prof. ucz. Wojciech Wojtyła (URad.), Podmiot społeczny jako przestrzeń działania administracji publicznej. Perspektywa personalistyczna, dr hab. prof. ucz. Lucyna Staniszewska (UAM), Ochrona uzasadnionych oczekiwań w prawie administracyjnym.

Następnie przewidziano trzy równoległe panele. W których referaty wygłosiło 20 prelegentów. Wszystkie z nich zostały zwieńczone dyskusjami, w których podkreślano ważność podejmowanych tematów.

Następnie uczestnicy udali się do Muzeum Wsi Radomskiej, w której można było podziwiać pod opieką Pana Przemysława Bednarczyka oraz Przewodników piękne Muzeum Wsi Radomskiej. Na koniec zwiedzania Organizatorzy zapewnili dla uczestników Koncert muzyczny na ludową nutę wystąpili akordeonista Piotr Zarzyka oraz skrzypaczka Klaudia Smorongiewicz.

Drugi dzień konferencji zakończyła uroczysta kolacja podczas której wystąpił duet Nosowska&Składanek. Następnie do wspólnej zabawy zaprosił Dj Porter Maciej Czarnecki.

Kolejnego dnia konferencji przewidziano 6 paneli, które odbyły się w dwóch równoległych sesjach. Łącznie referaty przedstawiło w tym dniu 36 referentów. Każda z sesji cieszyła się niezwykłym zainteresowaniem, a przeprowadzone dyskusje naukowe pokazały praktyczne spojrzenie na omawiane tematy oraz wnioski de lege ferenda. Cieszymy się, że tematyka ta pozostawiała pewien niedosyt naukowy.

Jak zauważył w podsumowaniu konferencji w imieniu Władz Dziekańskich WPIA dr Paweł Śwital Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji „było nam niezmiernie miło za wyróżnienie Nas i możliwość organizacji XXIII Dorocznej Konferencji SEAP. Było to ważne i doniosłe wydarzenie w historii Naszego Wydziału. Mam nadzieję, że konferencja ta pozostanie
w Państwa życzliwej pamięci. Ostatni dzień jest dniem podziękowań. Mam nadzieję w imieniu własnym jak i Pani Dziekan WPiA prof. Joanny Smarż, że był to czas bardzo dobrych wystąpień, bogatych dyskusji naukowych, ale także miłych wrażeń.”

Serdecznie dziękujemy Członkom Zarządu SEAP, Dyrektor Biura SEAP, Członkom Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego, moderatorom sesji naukowych, referentom oraz dyskutantom, a także wszystkim uczestnikom.

Dziękujemy także patronom honorowym: JM Rektorowi prof. dr hab. Sławomirowi Bukowskiemu, Panu Wojewodzie Mazowieckiemu Mariuszowi Frankowskiemu, Panu Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi. Dziękujemy Partnerom Wydarzenia Muzeum Wsi Radomskiej Pani Dyrektor Ilonie Jaroszek. Dziękujemy firmie Trend Glass za wsparcie i patronat. Serdeczne podziękowania składamy także Wspólnocie Samorządowej za patronat medialny.

Serdecznie dziękujemy Pałacowi Domaniowskiemu za wspaniałe przyjęcie Nas i organizację imprezy na najwyższym poziomie.

Spotkanie zamknął Prezes Zarządu SEAP dr Rafał Budzisz. Podziękował Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego, a w szczególności Władzom Wydziału i Koordynatorowi konferencji dr Pawłowi Świtalowi.

Kończąc konferencję, dr Rafał Budzisz poinformował, że XXIV Doroczna Konferencja Naukowa SEAP będzie organizowana przy współudziale Uniwersytetu Opolskiego. Kierownictwo w tym zakresie przekazał na ręce Pani dr hab. prof. ucz. Marty Woźniak.

W imieniu Organizatorów

Prezes Zarządu SEAP dr Rafał Budzisz

Dziekan WPIA Uniwersytetu Radomskiego dr hab. prof. ucz. Joanna Smarż

Prodziekan WPiA Uniwersytetu Radomskiego/
Członek Zarządu SEAP, Koordynator Konferencji dr Paweł Śwital

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close