SEAP.ORG.PL

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Działając na podstawie § 22 ust. 5 Statutu SEAP Zarząd Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej zawiadamia o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się

w dniu 14 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 17.30

w Serocku, w Hotelu Pan Tadeusz

adres: ul. Czesława Miłosza 20, 05-140 Serock

Zgodnie z § 21 ust. 2 Statut SEAP w Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku gdyby w tym czasie nie zgromadziła się odpowiednia liczba członków Walne Zebranie Członków SEAP odbędzie się w II terminie w dniu 14 czerwca 2023 r. o godz. 17.45 w wyżej wskazanym miejscu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum);
 2.  Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej;
 3. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad;
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2022 r.;
 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2022;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2022 r.;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za 2022 r.;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania jego obowiązków za rok 2022;
 10. Informacja o działalności Rady Programowej;
 11. Wybór władz Stowarzyszenia na kadencję 2023-2026;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania statusu honorowego członka Stowarzyszenia;
 13. Sprawy różne – wolne głosy i wnioski;
 14. Zakończenie posiedzenia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close