SEAP.ORG.PL

I Zdalna Konferencja Naukowa ADMINISTRACJA WSPÓŁPRACUJĄCA – WSPÓŁDZIAŁANIE, PARTNERSTWO, KOOPERACJA…

Szanowni Państwo,

Liczne zmiany w otaczającej nas rzeczywistości wpływają na przekształcenia warunków administrowania, co powoduje konieczność podjęcia rozważań nad administracją publiczną jako organizacją odzwierciedlającą klasyczny model biurokracji Weberowskiej i aktualnością paradygmatu klasycznego administrowania. W coraz większym zakresie administracja realizuje swoje zadania we współpracy zarówno z podmiotami mieszczącymi się w jej strukturze, jak również z podmiotami usytuowanymi poza nią. Współpraca w administracji wpisywana jest w różne ramy prawne. Stanowi bowiem samodzielną formę wchodzenia podmiotów administrujących w relacje i innymi podmiotami, ale też w szerszej perspektywie obejmuje między innymi współdziałanie, partnerstwo, kooperację, partycypację i wiele innych, często rodzących problemy z ich klasyfikacją oraz podbudową teoretyczną. Tak pojmowana współpraca w administracji publicznej, jako przedmiot badań nauk prawnych, nie pozostaje również w oderwaniu od koncepcji mających swe źródło w innych dyscyplinach nauki (np. nauk o zarządzaniu i jakości, czy nauk o polityce i administracji). Powoduje to konieczność podjęcia rozważań o aktualności tradycyjnego modelu
administrowania, tym bardziej, iż napotyka on na krytykę – jako model nieefektywny.
Pojawia się też wiele pytań, wątpliwości i koncepcji dotyczących kierunku rozwoju współczesnej administracji, jednak niewiele z nich kwestionuje potrzebę szerokiego otwarcia form działania administracji na współpracę wewnątrz niej, ale też poza administracją – z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami czy też poszczególnymi członkami społeczności. Współpraca taka sprzyjać ma poprawie organizacji i działania aparatu administracyjnego, aby stał się on bardziej nowoczesny, sprawny, lepiej komunikujący się z obywatelami. Jakie są jednak granice tej współpracy i formy jej realizacji?
W imieniu Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej zapraszamy Państwa do dyskusji nad postawionymi problemami badawczymi i udziału w I Konferencji Naukowej SEAP w formie zdalnej Administracja współpracująca – współdziałanie, partnerstwo, kooperacja…, która w założeniu Organizatorów stanowić będzie płaszczyznę spotkania zarówno przedstawicieli nauk prawnych oraz innych dyscyplin naukowych, jak i przedstawicieli praktyki. Wymiana poglądów dotyczących administracji współpracującej przynieść może wzajemne korzyści i umożliwić prezentację poglądów na konferencji oraz w postaci artykułów w punktowanym czasopiśmie naukowym.
Z wyrazami szacunku
dr Rafał Budzisz – Prezes Zarządu SEAP
dr hab. Agata Barczewska-Dziobek,
prof. UR – Wiceprezes Zarządu SEAP

 

KLIKNIJ I POBIERZ TEKST ZAPROSZENIA 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close