SEAP.ORG.PL

Patronat SEAP nad czasopismem naukowym Przegląd Prawa Administracyjnego (PPA)

Na łamach Przeglądu Prawa Administracyjnego (rocznik) poruszane są aktualne i najważniejsze problemy prawa administracyjnego. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, glosy, polemiki, recenzje oraz informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą. Do publikacji przyjmowane są teksty przygotowane w języku polskim i angielskim.  Przegląd Prawa Administracyjnego adresowany jest przede wszystkim do przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego, osób wykonujących zawody prawnicze, legislatorów, pracowników administracji i przedsiębiorców.

Czasopismo utworzone zostało w 2018 r. przez pracowników Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, którzy redagują je we współpracy ze specjalistami z kilkunastu krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych.

Czasopismo ukazuje się nakładem Wydawnictwa UMCS, które ujęte jest w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, a cały proces publikacji realizowany jest zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, z zachowaniem najwyższych standardów wydawniczych, które szczegółowo opisane zostały na stronie internetowej czasopisma (ppa.umcs.pl). Strona dostępna jest w polskiej i angielskiej wersji językowej. Aktualnie Przegląd Prawa Administracyjnego indeksowany jest kilku bazach elektronicznych, a pełna jego zawartość upowszechniana jest m.in. przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o.  w ramach Systemu Informacji Prawnej LEX (moduł LEX Czasopisma Premium). Czasopismo udostępniane jest na zasadach Open Access.

W 2021 r. Przegląd Prawa Administracyjnego (ISSN: 2545-2525, e-ISSN: 2657-8832) został wpisany do ministerialnego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Redakcja zachęca do zarejestrowania się na stronie internetowej czasopisma (jako czytelnik, autor, recenzent) oraz przesyłania tekstów do publikacji. Nabór tekstów ma charakter ciągły.

Kontakt: ppa@fia.lublin.pl

Szczegółowe informacje: ppa.umcs.pl

Facebook: https://www.facebook.com/Przegl%C4%85d-Prawa-Administracyjnego-347131839312396/

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close