SEAP.ORG.PL

Walne zebranie Członków SEAP

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA EDUKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Działając na podstawie § 24.1 Statutu SEAP Zarząd Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej zawiadamia o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się

w dniu 28 września 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00

w formie on-line poprzez platformę Microsoft Teams.

Link do obrad zostanie przesłany członkom w późniejszym terminie.

Zgodnie z § 24.2 Statut SEAP w Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W przypadku gdyby w tym czasie nie zgromadziła się odpowiednia ilość członków Walne Zebranie Członków SEAP zwołuje się na dzień 28 września 2021 r., godz. 17.15 w wyżej wskazanym miejscu.

Szczegółowe instrukcje dotyczące utworzenia konta niezbędnego do wzięcia udziału w przeprowadzanym elektronicznie Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, sposobu logowania oraz dokonywania wpisu na listę obecności i głosowania zostaną przesłane odrębnym mailem.

Członków SEAP, którzy nie otrzymają stosownego maila uprzejmie prosi
się o kontakt z Biurem SEAP (seap.org@gmail.com).

Proponowany porządek posiedzenia:

 1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum);
 2.  Wybór Przewodniczącego Walnego Posiedzenia, Sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej;
 3.  Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Walnego Zebrania;
 4.  Zgłaszanie wniosków co do zmian porządku obrad, w tym objęcie nim nowych punktów oraz zatwierdzenie ewentualnych zmian w porządku obrad;
 5.  Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2020 r.;
 6. Przedstawienie corocznego sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2020;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2020 r.;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za 2020 r.;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania jego obowiązków za rok 2020;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia;
 12. Sprawy różne – wolne głosy i wnioski;
 13. Zakończenie posiedzenia.

 Projekt statutu: POBIERZ PLIK

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close