SEAP.ORG.PL

Konferencja naukowa pt.: Prawo budowlane- Prawo własności warstwowej

Szanowni Państwo,

Sam tytuł konferencji „Prawo budowlane – Prawo własności warstwowej”, wskazuje na połączenie zagadnień z zakresu prawa cywilnego (rzeczowego) oraz prawa administracyjnego (szeroko rozumianego prawa budowlanego, w tym łączącego się z planowaniem przestrzennym). Spotkanie jakie planujemy ma być zatem pomostem łączącym obie gałęzie prawa, dającym szerszą perspektywę do dyskusji na temat prowadzenia działań budowlanych przez różnych inwestorów w związku z wystąpieniem tzw. działek przestrzennych.

W polskim systemie prawnym własność warstwowa nie została wprost uregulowana. Nie mniej część doktryny, działając zapewne także w oparciu o analizę rynku, zauważa potrzeby do stworzenia prawnych ram dla tzw. przestrzennego wydzielenia własności, tak aby ową
warstwowość móc przyporządkować różnym podmiotom.

Zadanie takie nie jest łatwe. Wiąże się z nim wiele problemów, tych podstawowych dotyczących doboru modelu zmian, konieczności ingerencji w podstawowe instytucje prawa i samego zakresu tej ingerencji, jak i wynikowych związanych z prowadzeniem katastrów, czy ksiąg wieczystych. Dyskurs o charakterze zarówno naukowym jak i praktycznym powinien pokazać owe drogi, którymi może podążać ustawodawca, wskazując przy tym jednocześnie ich wady i zalety.

Wspomniany fakt braku stosownych regulacji dotyczących własności warstwowej – daje niebywałą okazję do bardziej swobodnego wyrażania postulatów de lege ferenda. Oczywiście nie możemy oderwać się od istniejącej normatywnej rzeczywistości. Punktem odniesienia będzie zatem klasyczna formuła superifcies solo cedit, choć także w obecnym stanie prawnym ulega ona stosownym modyfikacjom wynikającym chociażby z użytkowania wieczystego, własności lokali, służebności przesyłu. Ciekawym może być też podejście prawnoprównawcze, ukazujące rozwiązania z innych systemów prawnych.

Prowadzone obecnie inwestycje, szczególnie na terenie dużych aglomeracji pokazują, że nie ma technicznych przeszkód, aby nad i pod gruntem lokalizować różne obiekty budowlane, często o odmiennych sposobach wykorzystania. Względy ekonomiczne i społeczne nakazują ich właścicielskie rozdzielnie. Takie rozwiązanie umożliwi lepszy dostęp do środków finansujących, wykazanie się „własnym” tzw. prawno-przestrzennym tytułem prawnym, czy wpłynie na redystrybucję kosztów utrzymania. Nie przesądzając zatem o końcowej ocenie podejścia postulatu wprowadzenia własności warstwowej, można sam fakt wprowadzenia dyskursu na ten temat uznać za wysoce pożądany. Niniejsza konferencja pozwoli zatem lepiej ocenić możliwości efektywniejszego gospodarowania nieruchomościami prywatnymi, komunalnymi oraz Skarbu Państwa.

Z tego powodu tematyka konferencji winna budzić zainteresowanie przedstawicieli spółek Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz prywatnych inwestorów na rynku nieruchomości. Wymiar praktyczny konferencji ma zachęcić do przedstawiania zaistniałych już problemów przebiegu obiektów infrastrukturalnych. I dlatego właśnie każdy z zaplanowanych paneli będzie kończył się dyskusją z udziałem ekspertów.

Przedmiotowa konferencja jest wyjątkowa pod wieloma względami. Jest pierwszą konferencją naukową w SEAP prowadzoną w formule konferencji otwartych skierowanych dla praktyków. Jak już wspomniano jest to konferencja interdyscyplinarna, łącząca ujęcie cywilistyczne z administracyjnoprawnym; jest ona także organizowana w trudnych czasach związanych z pandemią. Z tego powodu konferencja przeprowadzona zostanie w formule hybrydowej: zarówno z możliwością dostępu on-line, jak i bezpośredniego uczestnictwa – z zastrzeżeniem prawa do jednostronnej zmiany formuły lub odwołania.

Wydarzenie zaplanowaliśmy w dniach 19-21 września 2021 r. w Novotel Gdańsk Marina. Owocem konferencji będzie wydanie stosownej monografii, w której znajdzie się miejsce także dla zaaprobowanych tekstów tych autorów, którzy nie będą prelegentami. Szczegóły dotyczące opłat, warunków i terminów znajdziecie Państwo na stronie SEAP oraz w załączonych materiałach.

dr hab. Jacek Jaworski
Członek Zarządu SEAP

Strona internetowa konferencji: https://seaporg.wixsite.com/website

POBIERZ PEŁNY TEKST ZAPROSZENIA 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close